Tuoteryhmät

Dronbits 525/504/175 mg (8 fol)

78,07 

Toimitus 2-5pv

Kuvaus

Dronbits on koirille tarkoitettu valmiste pyörömatojen ja heisimatojen aiheuttamien sekainfektioiden hoitoon. Sen vaikuttavat aineet ovat febanteeli, pyranteeliembonaatti ja pratsikvanteeli. Suun kautta annosteltava lihanmakuinen, luunmuotoinen tabletti voidaan jakaa kahteen yhtä suureen osaan.

Ei saa käyttää koirille, joiden paino on alle 7 kg.

Annostelu:

 • Koiran hoitoon yksi tabletti 35:tä painokiloa kohden (15 mg febanteelia, 14,4 mg pyranteeliembonaattia ja 5 mg pratsikvanteelia painokiloa kohden). Tarkka annostaulukko pakkausselosteessa.
 • Tabletit tulee antaa kerta-annoksena.
 • Tabletit voidaan antaa ruuan kanssa tai ilman ruokaa. Ruokaa ei ole tarpeen rajoittaa ennen hoitoa tai sen jälkeen.
 • Hävitä käyttämättä jääneet tabletin puolikkaat tai kiedo ne alumiinifolioon ja aseta takaisin paikoilleen läpipainopakkaukseen.
 • Puolitettujen tablettien kestoaika: 7 päivää.

Erityisesti huomioitavaa:

 • Tämän valmisteen ja piperatsiinia sisältävien valmisteiden teho voi estyä, jos niitä käytetään samanaikaisesti.
 • Jos nielet valmistetta vahingossa, käänny välittömästi lääkärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystä.
 • Hyvien hygieniatapojen mukaisesti, pese kädet tablettien käsittelyn jälkeen.
 • Katso pakkausselosteesta erityisohjeet loistartunnan uusiutumisen ehkäisemiseksi
 • Pyydä eläinlääkäriltä arvio toistuvien hoitojen tarpeellisuudesta ja toistuvien hoitokertojen hoitovälin pituudesta.
 • Ei saa käyttää tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyyttä vaikuttaville aineille tai apuaineille.

Yleiset haittavaikutukset:

 • Valmisteella ei ole tunnettuja yleisiä haittavaikutuksia.
 • Katso tarkemmat tiedot mahdollisista haittavaikutuksista pakkausselosteesta.

Tiineys ja imetys:

 • Ei saa käyttää tiineyden ensimmäisen ja toisen kolmanneksen aikana.
 • Tiineyden alkuvaiheessa annetuilla suurilla febanteeliannoksilla on ollut sikiötä vaurioittavia vaikutuksia rotilla, lampailla ja koirilla.
 • Yksittäinen kertahoito tiineyden viimeisellä kolmanneksella tai laktaation aikana on osoitettu turvalliseksi.

Tutustu täältä tuotteen pakkausselosteeseen ja lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Valmistaja/markkinoija:

Orion Pharma Eläinlääkkeet

Lisätiedot

Lääkestatus

Lääke ihmiselle

Markkinoija

Korvausluokka